Jatkokoulutus.fi

Jatkokoulutus Mikko Nieminen Oy on Etelä-Suomen alueella toimiva yhden miehen yritys, joka tarjoaa laadukasta ja ammattitaitoista ammattipätevyyden jatkokoulutusta.
Kouluttajalla on takanaan pitkä työura erilaisten yhdistelmäajoneuvojen kuljettajana, ja 30 vuoden kuljettajan uralla tutuiksi ovat tulleet niin ADR-säiliökuljetukset koti- ja ulkomaanliikenteessä kuin maanrakennuspuolen kuljetuksetkin. Kouluttajamme toimii tälläkin hetkellä päätoimisesti erikoiskuljetusten parissa.

Yritys tarjoaa monipuolista kurssitarjontaa erilaisiin tarpeisiin ajantasaisin ohjelmistoin ja asiantuntevin ottein suoraan käytännön työelämästä. Koulutus on mahdollista järjestää myös yritysten omissa tiloissa varsin joustavilla aikatauluilla ja yrityksen tarpeisiin räätälöidyillä materiaaleilla. Nykyaikaisen, kuljettajia palvelevan ja jatkuvasti päivittyvän materiaalin käyttö onkin yrityksen päätavoitteita. Kaikista kursseista saa luonnollisesti ammattipätevyysmerkinnän.